BIM2Share hos Bymiljøetaten

Dette er Bymiljøetatens innloggingsportal for digital samhandlingsplattform i prosjekter, ved bruk av Byggeweb og BIM2Share sine løsninger.

BIM2Share sine løsninger vil sikre praktisk samhandling i prosjektene – samhandling mellom aktører, verktøy og plattformer, og samhandling av BIM-modell og fildata – en felles arena som alle aktører i bygg-/anleggsprosessen enkelt kan forholde seg til.

Logg inn

Her kan du logge inn i de forskjellige løsningene

Brukerveiledninger

Om oss

  • BIM2Share

    KONSEPT – PORTAL – LØSNINGER mot de verktøy som brukeren benytter i sin hverdag.

  • Byggeweb

    Samhandlingsløsningen som samler og distribuerer alt prosjektmateriale.

  • BIM

    BIM-plattform for å se, berike og sammenstille. Støtte for BCF, forberedt for AR/VR.


BIM2Share AS har sitt utspring fra IBM og ble opprettet som et Vianova-selskap i desember 2005.

Eiere var Vianova Systems (nå en del av Trimble), Asplan Viak og de ansatte. Selskapet har fokus på totalløsninger for BA-bransjen. Selskapet har i hele perioden hatt og har et aktivt samarbeid med Byggeweb i Danmark, som nå er del av RIB Software SE.

Selskapet skiftet navn fra Vianova Systems TiPS FM til BIM2Share i 2016, og er i dag eid av de ansatte i selskapet. Fra tidlig 2018 har selskapet hatt et aktivt samarbeid med Tech Soft 3D om utvikling av BIM-løsninger på plattformen Hoops.